Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIESZgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie”), w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Biuro Tłumaczeń Rubikon Marcin Nastarzewski z siedzibą w Toruniu, ul. Rolnicza 8, 87-100 Toruń (dalej zwane: „BT RUBIKON”) informuje, iż korzystanie ze strony internetowej www.btr24.pl lub www.tlumaczenia.torun.pl oraz usług BT RUBIKON oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych staje się Biuro Tłumaczeń Rubikon Marcin Nastarzewski z siedzibą w Toruniu, ul. Rolnicza 8, 87-100 Toruń.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Marcina Nastarzewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: biuro@btr24.pl lub telefon: +48 56 620 00 08 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane podczas wysyłania zapytania o usługi lub kontaktu z Administratorem, w tym:
a) Adres email (do kontaktu w związku z realizacją zlecenia)
b) Telefon (do kontaktu w związku z realizacją zlecenia)
c) Adres zamieszkania (tylko do odsyłania dokumentów pocztą)
d) Dane zawarte w przesłanych dokumentach (tylko w treści tłumaczenia)

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w poniższych celach
a) w celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celach analitycznych w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu oceny sytuacji finansowej i/lub moralności płatniczej co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu wypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązków prawnych nałożonych w szczególności przez przepisy podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przetworzenia zapytania i realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych, BT RUBIKON nie może podjąć się realizacji zamówienia dla Państwa.

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz BT RUBIKON usługi w zakresie tłumaczeń, usługi informatyczne, usługi księgowe, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele i organy państwowe (w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Policja, jednostki organizacyjne prokuratury, sądy. Administrator przekazuje dane osobowe tylko podmiotom, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych
BT RUBIKON nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych ani poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Państwa rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych BT RUBIKON oraz ewentualnej konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń przez BT RUBIKON. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Prawa dotyczące Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo do:

  • cofnięcia każdej zgody, której udzielili Państwo Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody (na przyszłość). Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  • dostępu do danych (w tym informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz otrzymania kopii danych);
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przeniesienia danych.
  • mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw będą usunięte.
  • wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  • mają Państwo także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: biuro@btr24.pl z wpisem w treści maila COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH.

7. Wykorzystywanie plików cookie
1) Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2) Administrator wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę.
3) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4) Administrator używa plików cookie, aby w szczególności:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5) W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Poza tym stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookie zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
7) Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
8) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

8. Technologie
1) Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2) W celu korzystania ze strony internetowej www.btr24.pl lub www.tlumaczenia.torun.pl niezbędne jest posiadanie:
2.2 Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.3 Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.4 Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.


Przyjąłem do wiadomości i zgadzam sięKorzystanie ze strony internetowej www.btr24.pl lub www.tlumaczenia.torun.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityce Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie